HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04 về hỗ trợ kinh phí trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có vợ, chồng, con hoặc có nhưng đã chết, mất tích, ly hôn hoặc vợ, chồng, con đều đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng trên địa bàn tỉnh.

  Đối tượng áp dụng Nghị quyết 04 gồm người cao tuổi theo quy định của Luật Người cao tuổi đang sinh sống trên địa bàn tỉnh có đủ các điều kiện: thuộc diện hộ nghèo; không có vợ, chồng, con hoặc có nhưng đã chết, mất tích, ly hôn hoặc vợ, chồng, con đều đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; vẫn còn ít nhất một trong các thành viên gia đình là ông bà nội; ông bà ngoại; cha; mẹ; cô, dì, chú, cậu, bác ruột; anh, chị, em ruột hoặc cháu ruột; tại thời điểm ngày 30.6.2021 còn hưởng chế độ trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.

  Các đối tượng này được trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí mai táng từ ngày 1.7.2021 đến hết ngày 30.4.2022. Trong đó, 2.122 người được hưởng trợ cấp xã hội với tổng số tiền hơn 12,1 tỷ đồng. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trợ cấp xã hội/tháng. Trong đó, đối tượng đang sinh sống được hưởng từ tháng 7.2021 đến hết tháng 4.2022, đối tượng đã chết được hưởng từ tháng 7.2021 đến tháng ngay sau tháng đối tượng qua đời (trợ cấp được chi trả cho thân nhân của đối tượng). Trường hợp thuộc đối tượng tại nghị quyết này, đã được hưởng chế độ trợ giúp xã hội hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP từ ngày 1.7.2021 đến nay thấp hơn mức quy định tại nghị quyết này thì được hỗ trợ thêm phần kinh phí chênh lệch.

  Nghị quyết cũng quy định hỗ trợ chi phí mai táng cho thân nhân của 44 đối tượng đã chết từ thời điểm ngày 1.7.2021 đến hết ngày 30.4.2022, tổng số tiền hỗ trợ 334,4 triệu đồng.

  Tổng kinh phí trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí mai táng (đã bao gồm dự kiến đối tượng và kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng cho thân nhân của đối tượng chết trong tháng 4.2022) là hơn 12,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp bảo đảm xã hội được bố trí trong ngân sách hằng năm của tỉnh.

   Hà Nội
   84%
   26°C
   Trung Bình
   68 US AQI
   Trung Bình Ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài
   Ho Chi Minh City
   89%
   26°C
   Trung Bình
   59 US AQI
   Trung Bình Ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài

   Cập nhật lúc 06:36:03 03/07/2022(Theo AirVisual)

   Ghi chú: Nhóm nhạy cảm bao gồm trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp.

   PV / baohaiduong.vn

   Nguồn: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/tro-cap-xa-hoi-ho-tro-chi-phi-mai-tang-cho-nhieu-doi-tuong-nguoi-cao-tuoi-204092