UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2024-2025 bảo đảm đáp ứng đủ chỗ học cho học sinh, không để xảy ra hiện tượng quá tải ở các trường học.

  UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 670/UBND-KGVX về việc tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025.

  Để bảo đảm các điều kiện tổ chức công tác tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2024-2025 nghiêm túc, chính xác, công bằng, khách quan, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tham mưu UBND thành phố phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025.

  UBND thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức quán triệt, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó tập trung vào các nội dung: Chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 linh hoạt, bảo đảm quyền lợi học sinh; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức thi, tuyển sinh; tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; nâng cao vai trò, hiệu quả của chuyển đổi số trong công tác thi, tuyển sinh, đặc biệt là tuyển sinh trực tuyến.

  UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trong quá trình tổ chức tuyển sinh tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, cha mẹ học sinh; tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp, tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày...

  Các đơn vị phấn đấu huy động ít nhất 53% số trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 99% số trẻ em độ tuổi mẫu giáo đi học; ít nhất 80% số trẻ khuyến tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non được học hòa nhập; 100% trẻ 6 tuổi đủ sức khỏe vào học lớp 1; 100% học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở có nhu cầu được tiếp tục đi học tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

  Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã rà soát điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2024-2025; bảo đảm đáp ứng đầy đủ chỗ học cho học sinh, không để xảy ra hiện tượng quá tải ở các trường học; thực hiện nghiêm việc công khai cam kết chất lượng giáo dục; tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan, hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai, tạo thuận lợi cho cha mẹ học sinh; không tổ chức thi vào lớp 1.

  UBND thành phố cũng yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã huy động cả hệ thống chính trị tham gia lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi, tuyển sinh năm 2024; tuyệt đối không để tình trạng có cơ sở giáo dục tuyển sinh vượt chỉ tiêu do tuyển sinh trái tuyến; không để tình trạng xếp hàng, chen lấn xô đẩy tại các trường học gây bức xúc trong dư luận xã hội.

   Hà Nội
   94%
   25°C
   Trung Bình
   58 US AQI
   Trung Bình Ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài
   Ho Chi Minh City
   79%
   28°C
   Trung Bình
   73 US AQI
   Trung Bình Ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài

   Cập nhật lúc 08:45:02 23/07/2024(Theo AirVisual)

   Ghi chú: Nhóm nhạy cảm bao gồm trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp.

   Thống Nhất / Hà Nội Mới

   Nguồn: https://hanoimoi.vn/ha-noi-dap-ung-du-cho-hoc-khong-de-xay-ra-qua-tai-661118.html