Sáng 29-3, tại kỳ họp thứ mười lăm, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế nhưng không phải là dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý.

  Theo đó, đối tượng áp dụng theo Nghị quyết gồm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội, các trường hợp thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế nhưng không phải là dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý.

  Nguyên tắc xác định giá dịch vụ y tế, bằng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tối thiểu quy định tại Phụ lục số I, II, III kèm theo Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17-11-2023 của Bộ Y tế; đồng thời, áp giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một số trường hợp sau:

  Các viện có giường bệnh, trung tâm y tế tuyến tỉnh có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; trung tâm y tế huyện thực hiện cả hai chức năng phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh đã được xếp hạng: Áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương.

  Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được phân hạng: Áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV.

  Đối với phòng khám đa khoa khu vực: Trường hợp được cấp giấy phép hoạt động bệnh viện hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 12 Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12-11-2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế: Áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV.

  Trường hợp chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú: Áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV.

  Đối với trường hợp được Sở Y tế quyết định có giường lưu, áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. Số ngày được thanh toán tối đa 3 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu.

  Đối với trạm y tế xã, phường, thị trấn: Mức giá khám bệnh áp dụng mức giá của trạm y tế xã. Mức giá các dịch vụ kỹ thuật bằng 70% mức giá của các dịch vụ tại Phụ lục III của Nghị quyết này.

  Đối với các trạm y tế được Sở Y tế quyết định có giường lưu, áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV.

  Nhà hộ sinh áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV. Mức giá thanh toán tiền giường bệnh áp dụng bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV.

  Các nội dung khác, thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17-11-2023 của Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

  Về danh mục, giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, ban hành giá 10 dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe; giá 6 dịch vụ ngày giường bệnh; giá 1.938 dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm; bổ sung ghi chú của một số dịch vụ kỹ thuật y tế.

  HĐND thành phố cũng thống nhất điều khoản chuyển tiếp, đó là tiếp tục áp dụng danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí đã quy định tại các quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục kỹ thuật tương đương thực hiện Thông tư 37/2018/TT-BYT.

  HĐND thành phố giao UBND thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế nhưng không phải là dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý.

  Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội triển khai thực hiện mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế nhưng không phải là dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý.

   Hà Nội
   96%
   25°C
   Trung Bình
   56 US AQI
   Trung Bình Ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài
   Ho Chi Minh City
   78%
   29°C
   Trung Bình
   71 US AQI
   Trung Bình Ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài

   Cập nhật lúc 09:54:02 23/07/2024(Theo AirVisual)

   Ghi chú: Nhóm nhạy cảm bao gồm trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp.

   Tuấn Việt / Hà Nội Mới

   Nguồn: https://hanoimoi.vn/ha-noi-thong-qua-muc-gia-dich-vu-kham-chua-benh-662181.html