Người dân không bắt buộc phải cung cấp ADN, giọng nói khi đi làm thẻ Căn cước từ ngày 01/7/2024.

Hà Nội
35%
32°C
Xấu
159 US AQI
Xấu Nhóm nhạy cảm tránh ra ngoài. Những người khác hạn chế ra ngoài
Ho Chi Minh City
54%
34°C
Tốt
21 US AQI
Tốt Không ảnh hưởng đến sức khỏe

Cập nhật lúc 15:00:04 20/04/2024(Theo AirVisual)

Ghi chú: Nhóm nhạy cảm bao gồm trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp.

Hoàng Sơn / An Ninh Thủ Đô

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/tich-hop-adn-vao-can-cuoc-neu-nguoi-dan-co-nhu-cau-post571581.antd?fbclid=IwAR25O5nvZku02bcMiuy_F4kpBjonrY6Mmim7PYeBYXkGfX8kcf0iOn1DC_8_aem_AVcxZaB9ChFqT0Xea5PVS13kYLBixGIPqUmIb09SKRCOxG1_RRJB4dH9kHvGHzJc_29DgW8sfGBTXIMqVoPcChi9