Sở GD&ĐT TP.HCM nêu rằng kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được sử dụng cho các hoạt động trực tiếp của phụ huynh.

Ngày 6/10, Sở GD&ĐT TP.HCM ra văn bản chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi đầu năm học 2022-2023 của ngành giáo dục trên địa bàn thành phố. Sở ra văn bản này do nhiều thông tin phản ánh về các khoản thu đầu năm tại một số trường học gây dư luận tiêu cực cho phụ huynh học sinh.

Sở nêu rõ việc triển khai hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác đầu năm học, các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện công văn hướng dẫn do Bộ GD&ĐT, UBND thành phố ban hành, đồng thời cần xây dựng dự toán các khoản thu khác theo nội dung hướng dẫn chuyên môn của ngành giáo dục.

Khi triển khai, đơn vị phải báo cáo đầy đủ, công khai bằng văn bản các khoản thu đến phụ huynh, học sinh, sinh viên và cần nêu rõ nội dung các khoản nào thu theo quy định, khoản nào thu theo thỏa thuận, khoản nào thu hộ, chi hộ.

Bên cạnh việc thực hiện chế độ quản lý tài chính theo quy định, đơn vị cũng phải giãn thời gian thực hiện các khoản thu, không được thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm.

TP.HCM cam lam thu anh 1

TP.HCM quy định các khoản kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh không được sử dụng sai mục đích. Ảnh: Alexey Tulenkov.

Đề cập kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, sở nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện để thu các khoản ngoài quy định.

Hiệu trưởng, thủ trưởng các đơn vị cũng phải thống nhất với trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh để quyết định kế hoạch sử dụng khoản kinh phí này và chỉ được phép dùng sau khi được toàn thể ban đại diện thống nhất ý kiến.

Khoản kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép dùng cho một số mục đích như: Bảo vệ cơ sở vật chất của trường; đảm bảo an ninh trường; trông coi phương tiện giao thông của học sinh; vệ sinh lớp, trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị dạy học cho trường, lớp hoặc cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, sửa chữa nâng cấp, xây dựng các công trình của nhà trường.

Một vấn đề khác các đơn vị cần lưu ý là việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, biếu tặng. Kế hoạch vận động phải được phê duyệt trước khi tổ chức vận động và phải trên tinh thần tự nguyện, không áp đặt.

Nội dung kế hoạch vận động tài trợ phải xác định rõ mục đích, đối tượng thụ hưởng và phải có kế hoạch triển khai, dự toán kinh phí cụ thể. Trong kế hoạch, đơn vị cũng phải nêu được những khó khăn hoặc nhu cầu cần thiết để việc vận động thiết thực, hiệu quả hơn.

Tổ tiếp nhận tài trợ phải được thành lập đủ cơ cấu, thành phần, phương thức và trách nhiệm tiếp nhận. Kế hoạch vận động tài trợ cũng phải thông tin, tuyên truyền rộng rãi sau khi cấp thẩm quyền phê duyệt, đồng thời cung cấp thông tin về thời gian, địa điểm, tên và số tài khoản tiếp nhận tài trợ của đơn vị.

Các khoản tài trợ cũng phải được tổng hợp kịp thời và báo cáo quyết toán thu, chi tài chính theo kỳ và báo cáo quyết toán tài chính hàng năm theo quy định.

Ngoài những vấn đề trên, văn bản đề cập thêm phần trách nhiệm của Phòng GD&ĐT quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

Theo đó, Phòng GD&ĐT quận, huyện, thành phố phải phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch sớm tham mưu với UBND quận, huyện để ban hành hướng dẫn thu chi đối với các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý.

Các cơ sở giáo dục trực thuộc chỉ được tổ chức các khoản thu sau khi có công văn hướng dẫn của cấp quản lý.

Phòng GD&ĐT cũng phải tham mưu UBND chỉ đạo các phòng ban có liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát, thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm tại các cơ sở giáo dục, đồng thời kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định. Nếu thu chi sai, phòng phải đưa ra hình thức xử lý nghiêm với hiệu trưởng cơ sở đó,

Một nhiệm vụ khác là phòng phải tham mưu UBND tập trung nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất trường lớp cho năm học mới, đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên nhằm đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới và bố trí nguồn lực để huy động, phân bổ ngân sách giáo dục đảm bảo chi thường xuyên.

Hà Nội
33%
29°C
Kém
119 US AQI
Kém Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nhóm Nhạy cảm. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài
Ho Chi Minh City
94%
25°C
Trung Bình
85 US AQI
Trung Bình Ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài

Cập nhật lúc 23:57:02 26/11/2022(Theo AirVisual)

Ghi chú: Nhóm nhạy cảm bao gồm trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp.

Thái An / Tri Thức Trực Tuyến

Nguồn: https://zingnews.vn/tphcm-cam-cac-truong-dung-quy-cua-phu-huynh-de-mua-qua-cho-giao-vien-post1362689.html