Tổ chỉ đạo thuộc Ban chỉ đạo phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19.

  Kiên Giang tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soáthiệu quả dịch COVID-19. Ảnh: Phương Vũ

  UBND tỉnh Kiên Giang vừa có Quyết định về việc kiện toàn Tổ chỉ đạo phục hồi sản xuất công nghiệp tỉnh Kiên Giang trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19.

  Theo đó, tỉnh thành lập Tổ chỉ đạo thuộc Ban chỉ đạo phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19. Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng và đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cùng tham gia.

  Tổ sẽ nắm bắt tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh để kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Ban chỉ đạo ban hành các giải pháp, chính sách phục hồi và phát triển sản xuất công nghiệp. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch của UBND tỉnh về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soáthiệu quả dịch COVID-19 và những kế hoạch khác.

  Năm 2021 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt trên 63.000 tỉ đồng, đạt hơn 95% kế hoạch, tăng 0,58% so với cùng kỳ. Tổng thungân sách nhà nước đạt hơn 11.000 tỉ đồng, trong đó mức đóng góp của các doanh nghiệp trên địa bàn (không bao gồm thu tiền sử dụng đất, phí và lệ phí, các khoản thu khác...) là gần 9.000 tỉ đồng.

  Theo UBND tỉnh, bước vào nhiệm kỳ mới, trong bối cảnh tình hình kinh tế quốc tế, khu vực và trong nước sẽ tạo ra cả những thời cơ và thách thức, nhất là yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và thích ứng với diễn biến dịch bệnh COVID-19. 

   Hà Nội
   64%
   30°C
   Trung Bình
   59 US AQI
   Trung Bình Ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài
   Ho Chi Minh City
   84%
   28°C
   Tốt
   50 US AQI
   Tốt Không ảnh hưởng đến sức khỏe

   Cập nhật lúc 09:21:03 27/06/2022(Theo AirVisual)

   Ghi chú: Nhóm nhạy cảm bao gồm trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp.

   NGUYÊN ANH / laodong.vn

   Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/kien-giang-thanh-lap-to-chi-dao-phuc-hoi-san-xuat-cong-nghiep-1046384.ldo