Ngày 22/8, Tỉnh ủy Hòa Bình đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị được trực tuyến đến 12 điểm cầu trong toàn tỉnh với gần 2.000 đại biểu tham dự.

  Toàn cảnh Hội nghị ở điểm cầu Tỉnh ủy Hòa Bình. (Ảnh: ĐC)

  Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình dự và chỉ đạo Hội nghị.

  Tại Hội nghị các đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". Kế hoạch số 233-KH/TU, ngày 20/8/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW.

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các cấp ủy cần tiếp tục tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; kịp thời xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị mình để lãnh đạo và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; lãnh đạo thực hiện có hiệu qảu các nghị quyết của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và các ngày lễ kỷ niệm. Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn kiện đại hội đảm bảo đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, xây dựng giải pháp thiết thực, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

  Trước đó, để chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tháng 12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thành lập Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Kinh tế - Xã hội; Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Xây dựng Đảng; Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.


   Hà Nội
   100%
   19°C
   Xấu
   160 US AQI
   Xấu Nhóm nhạy cảm tránh ra ngoài. Những người khác hạn chế ra ngoài
   Ho Chi Minh City
   78%
   24°C
   Trung Bình
   91 US AQI
   Trung Bình Ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài

   Cập nhật lúc 05:30:01 25/02/2020(Theo AirVisual)

   Ghi chú: Nhóm nhạy cảm bao gồm trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp.

   ĐCSVN