Số CMND có liên quan đến hầu hết tất cả các giấy tờ cá nhân của công dân. Vì vậy khi đổi qua CCCD gắn chip khiến người dân phải đi khai báo lại nhiều loại giấy tờ như: Thông tin dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, thuế… Theo đó, nhiều người băn khoăn nếu chậm thông báo thay đổi thẻ với cơ quan thuế có bị nộp phạt hay không?

Hiện nay, Bộ Công an đề ra mục tiêu sẽ cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip trước ngày 01/7/2021, trên tổng số hơn 97 triệu dân. Để hoàn thành mục tiêu này, cơ quan công an ở các địa phương đang triển khai mạnh mẽ hoạt động cấp loại thẻ căn cước mới này. Vì vậy, lượng người đi làm rất lớn, tuy nhiên khi đổi sang CCCD sẽ phải thay đổi hầu hết các giấy tờ liên quan như: Thông tin dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, thuế… Vậy nếu chậm thông báo thay đổi thẻ với cơ quan thuế có bị nộp phạt hay không?

Chậm báo cơ quan thuế do đổi sang thẻ CCCD có bị phạt?

Thực tế, theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư 95/2016/TT-BTC thì cá nhân đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế (ví dụ như thay đổi về số chứng minh nhân dân/căn cước công dân,...) phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

Trường hợp, người nộp thuế có thay đổi thông tin đăng ký thuế về giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu ngày (riêng các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo là 30 ngày).

Không thay đổi với cơ quan thuế theo quy định có thể sẽ bị phạt từ 5 đến 7 triệu đồng. Ảnh: Intrernet.

Không thay đổi với cơ quan thuế theo quy định có thể sẽ bị phạt từ 5 đến 7 triệu đồng. Ảnh: Intrernet.

Trường hợp vi phạm về thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 11 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định thì người nộp thuế có thể bị xử lý phạt cảnh cáo hoặc áp dụng các mức xử phạt từ 500.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với từng hành vi vi phạm cụ thể về thời hạn thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế (mức xử phạt vi phạm cụ thể đối với từng hành vi được quy định tại Điều 3 và Điều 11 Nghị định 125/2020/NĐ-CP).

Tuy nhiên, nếu cá nhân vi phạm về thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế nhưng nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây (quy định tại Khoản 6 Điều 11 Nghị định 125/2020/NĐ-CP) thì không bị xử phạt:

(1) Cá nhân không kinh doanh đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân chậm thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi được cấp thẻ căn cước công dân;

(2) Cơ quan chi trả thu nhập chậm thông báo thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi người nộp thuế thu nhập cá nhân là các cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được cấp thẻ căn cước công dân;

(3) Thông báo thay đổi thông tin trên hồ sơ đăng ký thuế về địa chỉ người nộp thuế quá thời hạn quy định do thay đổi địa giới hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Nghị quyết của Quốc hội.

Như vậy, trường hợp, cá nhân đã đăng ký thuế, sau đó đổi từ Chứng minh nhân dân sang thẻ Căn cước công dân mà vi phạm thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế thuộc trường hợp (1) hoặc trường hợp (2) kể trên thì sẽ không bị xử phạt.

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế gồm những gì?

Ảnh: Internet.

Ảnh: Internet.

Theo khoản 3 Điều 10 Thông tư 105/2020/TT-BTC, hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế trong trường hợp người nộp thuế thay đổi từ CMND 9 số sang CCCD gắn chíp như sau:

Trường hợp nộp qua cơ quan chi trả thu nhập

- Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó);

- Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc;

- Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin thay đổi của cá nhân hoặc người phụ thuộc vào Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT hoặc mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

Trường hợp nộp trực tiếp tại cơ quan thuế

- Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC;

- Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài trong trường hợp thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người nộp thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế; đồng thời, ban hành Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế đã cập nhật thông tin thay đổi.

Lưu ý: Những trường hợp đổi từ CMND 12 số, CCCD mã vạch sang CCCD gắn chíp thì không phải thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Hà Nội
82%
28°C
Trung Bình
56 US AQI
Trung Bình Ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài
Ho Chi Minh City
89%
26°C
Trung Bình
76 US AQI
Trung Bình Ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài

Cập nhật lúc 04:00:04 31/07/2021(Theo AirVisual)

Ghi chú: Nhóm nhạy cảm bao gồm trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp.

PV (T/H) / Tin Nhanh Online