Công văn nêu rõ: Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm và không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục...

Mới đây Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương vừa ban hành công văn về việc hướng dẫn dạy thêm học thêm chương trình phổ thông trong các trường THCS, THPT năm học 2020-2021 gửi các trường THPT, phòng GD&ĐT và Trung tâm GDNN-GDTX toàn tỉnh.

Theo đó, chỉ dạy thêm khi học sinh có nhu cầu, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý; không được dùng bất cứ hình thức ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm. Học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau và chỉ tổ chức dạy thêm đối với các lớp đã sắp xếp học sinh có cùng lực học.

Công văn về việc hướng dẫn dạy thêm học thêm chương trình phổ thông trong các trường THCS, THPT năm học 2020-2021. Ảnh: Đ.Tùy

Công văn về việc hướng dẫn dạy thêm học thêm chương trình phổ thông trong các trường THCS, THPT năm học 2020-2021. Ảnh: Đ.Tùy

Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm và không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá. Không dạy thêm tất cả các buổi/tuần để học sinh có thời gian tự học, tự nghiên cứu, tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, trải nghiệm, hướng nghiệp, học nghề phổ thông hoặc tham gia các hoạt động khác…

Không tổ chức dạy thêm học thêm các bộ môn văn hoá trong nhà trường vào các buổi tối, ngày Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định. Việc bố trí thời khóa biểu học thêm đảm bảo giúp học sinh được lựa chọn môn học thêm đúng nguyện vọng và các điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh đến trường học thêm.

Học sinh có nguyện vọng học thêm phải viết đơn đăng ký vào các lớp phù hợp, được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý, trực tiếp ký, ghi cam kết vào đơn và chịu trách nhiệm cam kết. Riêng giáo viên có nguyện vọng dạy thêm phải có đơn đăng ký dạy thêm; trong đó cam kết hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm học thêm và cam kết nâng cao chất lượng học thêm của học sinh.

Học sinh THCS, THPT có nguyện vọng học thêm phải viết đơn đăng ký vào các lớp phù hợp và được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. Ảnh: Đ.Tùy

Học sinh THCS, THPT có nguyện vọng học thêm phải viết đơn đăng ký vào các lớp phù hợp và được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. Ảnh: Đ.Tùy

Công văn cũng nêu rõ: Hiệu trưởng các nhà trường là người tiếp nhận đơn xin học thêm của học sinh và đơn xin dạy thêm của giáo viên. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước về tổ chức, quản lý, kiểm tra việc học thêm dạy thêm trong nhà trường đảm bảo đúng mục đích, quy định và quyền lợi người học, người dạy; Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định về dạy thêm học thêm…

Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký học thêm xây dựng phương án thu, chi (bao gồm cả phần kinh phí thực hiện nghĩa vụ) làm căn cứ thỏa thuận với cha mẹ học sinh theo hướng thu bù chi.

Riêng tiền dạy thêm được quản lý sử dụng như sau: Thực hiện theo quy định đối với hoạt động dịch vụ có thuế. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm thanh quyết toán theo các quy định hiện hành về quản lý các khoản thu trong nhà trường và chịu sự kiểm tra của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Đặc biệt, trước khi tổ chức dạy thêm, học thêm, các đơn vị gửi kế hoạch chi tiết về Sở GD&ĐT (đối với cấp THPT) và Phòng GD&ĐT (cấp THCS).     

Hà Nội
69%
23°C
Trung Bình
84 US AQI
Trung Bình Ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài
Ho Chi Minh City
74%
28°C
Trung Bình
52 US AQI
Trung Bình Ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài

Cập nhật lúc 15:25:02 29/10/2020(Theo AirVisual)

Ghi chú: Nhóm nhạy cảm bao gồm trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp.

Đức Tùy / Gia Đình & Xã Hội

Nguồn: http://giadinh.net.vn/giao-duc/viec-hoc-them-day-them-doi-voi-hoc-sinh-cap-2-cap-3-o-hai-duong-duoc-quy-dinh-the-nao-20201016181844334.htm