Trước khi cất cánh, các hãng hàng không sẽ gửi lịch trình bay đến trung tâm kiểm soát không lưu. Nếu chuyến bay được thông qua, mọi thứ sẵn sàng, phi công mới được khởi hành.

Video: Wendover Productions.


Ngọc Phúc - Tuấn Nguyễn / Tri Thức Trực Tuyến