Ban Chấp hành Trung ương hôm nay thảo luận tại tổ về việc kiện toàn nhân sự một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 và khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 8/3, Văn phòng Trung ương Đảng phát đi thông cáo ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Hội nghị khai mạc sáng cùng ngày dưới sự chủ trì của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Điều hành phiên khai mạc là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, nghe Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đọc tờ trình của Bộ Chính trị về chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, sau đó Trung ương thảo luận tại tổ về nội dung này.

Chiều nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận tại tổ về việc kiện toàn nhân sự một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước. Ảnh: Đoàn Bắc.

Chiều nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận tại tổ về việc kiện toàn nhân sự một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước. Ảnh: Đoàn Bắc.

Chiều cùng ngày, Trung ương nghe Trưởng ban Tổ chức Trung ương đọc tờ trình của Bộ Chính trị về việc kiện toàn nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 và khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổ thảo luận về việc kiện toàn nhân sự một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước.

Nhắc đến việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước trong phần phát biểu khai mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết Bộ Chính trị đã phân công một bước các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chuẩn bị và giới thiệu các ủy viên Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo Tổng bí thư, Bộ Chính trị đã xem xét cẩn trọng cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước ngay sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bộ Chính trị thống nhất cao cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước một cách đồng bộ, đáp ứng yêu cầu kịp thời triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương cho thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Theo quy chế làm việc, tại hội nghị lần này, Bộ Chính trị cũng xin trình Trung ương quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội - những chức danh lãnh đạo cao nhất của Nhà nước.

Đồng thời, Bộ Chính trị báo cáo xin ý kiến Trung ương trước khi chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu, hoặc phê chuẩn theo thẩm quyền.

"Vấn đề nhân sự mà Hội nghị Trung ương quyết định và tham gia ý kiến lần này cần quán triệt và thực hiện nhất quán phương hướng công tác nhân sự do Đại hội toàn quốc của Đảng đã thông qua, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện, hài hòa của Đảng trên các lĩnh vực, địa bàn và tạo ra sức mạnh tổng hợp chung", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Hà Nội
94%
22°C
Trung Bình
71 US AQI
Trung Bình Ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài
Ho Chi Minh City
89%
27°C
Trung Bình
83 US AQI
Trung Bình Ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài

Cập nhật lúc 00:25:02 18/04/2021(Theo AirVisual)

Ghi chú: Nhóm nhạy cảm bao gồm trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp.

Hoài Thu / Tri Thức Trực Tuyến

Nguồn: https://zingnews.vn/trung-uong-thao-luan-viec-kien-toan-nhan-su-lanh-dao-nha-nuoc-post1190846.html