Với diện tích nhỏ và vài công cụ đơn giản, anh Nguyễn Thành Phi (Hoàng Mai, Hà Nội) đã nuôi thành công dế và tắc kè. Trang trại của anh có thể đưa ra cả chục tấn hàng mỗi tháng.


Duy Anh / Tri Thức Trực Tuyến