Trên địa bàn tỉnh hiện có 9 dự án thành phần, đầu tư xây dựng 60 cầu dân sinh theo Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) của Bộ Giao thông Vận tải.

  Cầu dân sinh bản Pót, xã Mường Khoa (Bắc Yên) thuộc dự án LRAMP đã được đưa vào sử dụng.

  Đến hết tháng 7, toàn tỉnh đã thi công xong 39 cầu dân sinh, bàn giao và đưa vào sử dụng 19 cầu, gồm cầu các bản: Nà Mường, Suối Đôn, tiểu khu 19/5, Nà Bó 2, Tà Lọt, Nà Sài 1 (Mộc Châu); Háng 2 và Suối Quanh (Vân Hồ); Cơi, Tọ Thượng (Phù Yên); Hoa Sơn 1, Kẹ, Hạm, Tà Xa (Mai Sơn), Pót (Bắc Yên); Chiềng Sàng, Nà Pa (Yên Châu); Phống (Sông Mã) và cống bản Pết (Mường La). Đang tiếp tục triển khai thi công 19 cầu thuộc các huyện Sông Mã, Vân Hồ, Phù Yên, Thuận Châu, Yên Châu, Bắc Yên, Mai Sơn, Quỳnh Nhai và Mường La.


   Hà Nội
   44%
   37°C
   Trung Bình
   71 US AQI
   Trung Bình Ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài
   Ho Chi Minh City
   66%
   32°C
   Trung Bình
   52 US AQI
   Trung Bình Ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài

   Cập nhật lúc 17:25:02 15/07/2020(Theo AirVisual)

   Ghi chú: Nhóm nhạy cảm bao gồm trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp.

   Phan Trang / baosonla.org.vn