Đại diện Tổng cục Thống kê thông tin doanh nghiệp thành lập mới với số vốn 144.000 tỷ đồng, tương đương 6,3 tỷ...

Vốn điều lệ bao nhiêu là đủ và có cần phải chứng minh khi thành lập doanh nghiệp không? Đây là một vấn đề khiến...

Một trong ba cổ đông đăng ký thành lập công ty có vốn 6,3 tỷ USD cho hay người đi đăng ký say rượu nên viết nhầm...

Pháp luật nghiêm cấm kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký. Trường hợp vi...

Khác với hình ảnh của một trụ sở doanh nghiệp "siêu to khổng lồ" thường thấy, địa chỉ được USC Interco đăng kí...

Doanh nghiệp bất động sản USC Interco vừa lập ngày 17/1 đã đăng ký vốn điều lệ gần 144.000 tỷ đồng (gần 6,5 tỷ...

Xem thêm