Tân Hoàng Minh đang tập trung thu hồi tiền từ việc chuyển nhượng dự án để hoàn trả nhà đầu tư trái phiếu.

Việc phải trích lập dự phòng nợ khó đòi 242 tỷ đồng cho dự án liên quan Tân Hoàng Minh đã khiến chi phí quản lý...

Đến nay, sau hơn 3 tháng, nhà đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh vẫn chưa được hoàn tiền khi các lô trái phiếu bị huỷ...

Đại diện Tân Hoàng Minh cho biết, doanh nghiệp này đã chọn được đối tác chuyển nhượng dự án và đang trình cơ quan...

Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được các đơn kiến nghị của các nhà đầu tư mua trái phiếu...

Đại diện Bộ Công an cho biết kết quả điều tra đến nay xác định Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt hơn 8.000 tỉ đồng...

Lãnh đạo Tân Hoàng Minh cho biết phải đóng cửa chi nhánh nhằm hạn chế thấp nhất các chi phí, tổn thất về tài chính...

Lãnh đạo Tân Hoàng Minh cho biết, Tập đoàn đã gom được 2.100 tỷ đồng nhưng chưa thể trả tiền cho nhà đầu tư do...

Do chưa nhận được văn bản hướng dẫn cụ thể liên quan đến việc chi trả tiền cho nhà đầu tư nên Tân Hoàng Minh...

Trong thời gian chờ cơ quan công an xác minh, điều tra và có biện pháp ngăn chặn kịp thời, từ 15/6 Tân Hoàng Minh dừng...

Tân Hoàng Minh dự kiến số tiền thu hồi nợ của 9 đợt phát hành trái phiếu sẽ đạt 50-60% vào cuối tháng 7.

Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết đang tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng các dự án, thu xếp nguồn tài chính hoàn...

Đại diện Tân Hoàng Minh cho biết cuối tuần qua đã thu xếp thêm vào Kho bạc Nhà nước 270 tỷ đồng, trong tuần này...

Đại diện Tân Hoàng Minh cho biết các nhân sự của tập đoàn đang thực hiện mọi phương án có thể và luôn mong muốn...

Ngoài 3 dự án ở Phú Quốc và TP.HCM như thông báo trước đó, Tân Hoàng Minh cho biết có thêm 2 dự án đủ điều kiện...

Các nhà đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh đề nghị doanh nghiệp này hoàn tiền trong tháng 6/2022.

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội bị đình chỉ từ ngày 19/05/2022 đến hết ngày 31/12/2022, trong khi đó, hai kiểm...

Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi về sức khỏe thực sự của các tập đoàn kinh tế lớn hiện nay và đề nghị Chính...

Xem thêm