Triệu Vân, tự Tử Long, là người vùng Thường Sơn. Ông là danh tướng có công giúp Lưu Bị lập nhà Thục Hán và là...

Xung quanh cuộc đời Tào Tháo cho đến ngày nay vẫn còn nhiều câu hỏi mà chưa có lời giải.

Mộ Tào Tháo - nhân vật lịch sử thời Tam Quốc ở Trung Quốc nổi tiếng đa nghi là một bí ẩn lịch sử hàng ngàn năm...

Vào thời kỳ Tam Quốc, ba nước Ngụy - Thục - Ngô đều sở hữu những đơn vị quân sự đặc chủng, chẳng hạn như...

Đều là hai viên mãnh tướng nổi bật vào thời kỳ đầu của Đông Ngô, thế nhưng nếu luận về chiến tích, giữa Cam...

Mặc dù Tào Chân là một nhân tài có một không hai ở Tào Ngụy, nhưng ông lại bị "bôi đen" khá nhiều trong tiểu thuyết...

Tại thời điểm đánh Tương - Phàn, Quan Vũ đã đưa ra 3 quyết định sai lầm dẫn đến để mất Kinh Châu, khiến ông...

Ai cũng biết Tào Tháo là người có thù ắt báo, tính tình hay đa nghi, ông từng vì báo thù cho cha mình Tào Tung, không...

Bất kể là thời đại nào thì ai cũng cần tới món đồ thiết yếu để sinh tồn, đó là tiền bạc. Tiền tệ thời cổ...

Trong khoảng 10 năm cuối đời, Tào Tháo bị căn bệnh kinh niên này giày vò.

Trương Phi, Quan Vũ đều là những công thần chiến công hiển hách nhưng tại sao Lưu Bị lại cho con trai lấy con gái của...

Đều xuất thân là hàng tướng, thế nhưng 2 hổ tướng Hoàng Trung, Mã Siêu không thực sự được Quan Vân Trường xem...

Ngoài bốn người con trai, Lưu Bị vẫn còn hai người con gái nhưng đã bị thất lạc sau trận chiến với Tào Tháo tại...

Bàng Thống tài năng đến nỗi Gia Cát Lượng phải "lôi kéo" bằng được?

Các cụ thường nói con người sống "thất thập cổ lai hi", vì sao Tư Mã Ý tới cái độ tuổi này mới tạo phản? Rốt...

Theo ý kiến của trang Qulishi (Trung Quốc), 3 phương diện dưới đây đã chỉ rõ ai sẽ trở thành kẻ chiến thắng nếu...

Sở dĩ Mã Đại được giao cho nhiệm vụ này là bởi ông sở hữu những đặc điểm tính cách mà ít ai trong số các...

Nếu chỉ luận về chiến tích mà nói, có một người xứng đáng được xem là đệ nhất mãnh tướng Tam Quốc, trong 25...

Xem thêm