Bệnh nhân được gia đình đưa đi khám với lý do 12 tuổi nhưng răng nanh hàm trên, bên trái chưa mọc. Kết quả bệnh...

Răng nanh ngày nay có hình dáng dài nhọn, là vết tích của quá trình tiến hóa sau khi tổ tiên của chúng ta dùng răng để...