Chủ tịch Chu Ngọc Anh giao Công an Hà Nội đi từng ngõ, gõ từng nhà để rà soát người quay lại thủ đô sau dịp nghỉ...

Tỉnh ủy Quảng Ninh giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, Sở Tài chính... rà soát...

Thành phố Hà Nội đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương thực...

Công an TP.HCM được yêu cầu truy quét, tấn công liên tục tội phạm ma túy ở các địa bàn trọng điểm.

Xem thêm