Một số thượng nghị sĩ thì thầm nói chuyện với nhau, trong khi những người khác nhai kẹo cao su, vẽ vời hoặc cố...

Các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ đã bác bỏ một nghị quyết thừa nhận ông Joe Biden là tổng...