Trang trọng, uy quyền dĩ nhiên xa hoa là những cụm từ được nhắc đến mỗi khi nói về đám cưới của nhân vật đặc...

Đã có ai từng thắc mắc tại sao trên áo của vua lại có 9 con rồng mà không phải là con số khác?