Dịch Covid-19 đang gây rất nhiều khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, do đó Bộ Công Thương chưa tính đến việc tăng...

Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, doanh nghiệp đã nỗ lực rất nhiều để có thể bảo đảm điều kiện "3 tại...

Tập đoàn điện lực Việt Nam vừa có văn bản chính thức hướng dẫn về đợt giảm giá điện thứ 3.

Tối 3/6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có thông tin chính thức về vấn đề giảm giá điện, tiền điện đợt...

Bộ Công Thương đã có báo cáo Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện cho hai đối...

Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt sẽ được giảm 10% giá bán lẻ điện bậc 1-4 (dưới 300 kWh) sử dụng trong các...

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, trên thực tế, cơ cấu giá điện đầu vào, cũng như các chi phí...

Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang vừa có kết quả kiểm tra việc thực hiện giá bán điện cho sinh viên, người lao động...

Mấy hôm rồi, bộ Công Thương đưa ra "ý tưởng" tính "điện một giá" khiến dư luận được phen râm ran bàn tán. Chưa...

Đề xuất giá bán lẻ điện một giá của bộ Công Thương không nhận được sự đồng tình của người dân vì nó cao...

Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) xin rút phương án điện một giá mới đưa ra lấy ý kiến góp ý. Cục này...

Với biểu giá bán lẻ điện mới, khách hàng có thể lựa chọn điện một giá. Tuy nhiên, nếu dùng 700 kWh trở lên thì...

Bộ Công Thương chính thức đưa ra đề xuất giá bán lẻ điện một giá bên cạnh biểu giá điện 5 bậc thang để khách...

Giá điện bình quân đã tính đủ các yếu tố chi phí đầu vào, đảm bảo cho ngành điện có lãi, tại sao giá điện...

Dự thảo mới về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt sẽ mang tới sự thay đổi trong cách tính toán...

Theo đề xuất mới của Bộ Công Thương, người dùng nhiều điện sẽ có phần lợi hơn nếu tính tiền theo điện một...

Bộ Công Thương vừa đưa ra một số phương án đề xuất về việc tính giá điện. Trong đó có 2 phương án tính điện...

Chuyên gia năng lượng Ngô Đức Lâm ủng hộ áp dụng điện một giá và mức giá này đúng bằng mức giá bán lẻ điện...

Xem thêm