Nhiều người cho rằng khi một ai đó có tóc bạc sớm, điều này có nghĩa rằng họ vừa trải qua áp lực lớn. Tuy nhiên,...

Cứ tưởng việc giàu nghèo do số phận là quan niệm của người phương đông, nhưng bất ngờ là hiện nay người phương...