Trong các ngày 7-8/6, hơn 340 công dân Việt Nam đã được đưa về nước an toàn từ sân bay San Francisco, Mỹ.

Trong hai ngày 23 và 24/5, Việt Nam đã đưa hơn 300 công dân từ các quốc gia châu Âu, châu Phi về nước từ hai sân bay...

5 công dân Việt Nam, trong đó có hai người nhập cư trái phép, vừa nhận tội trồng hàng trăm cây cần sa tại 6 căn nhà...