Cơ sở Cai nghiện Bình Triệu có tên đầy đủ là Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy Bình Triệu, được hợp nhất từ...

Phóng viên nhận được nhiều phản ánh liên quan đến việc học viên ở cơ sở cai nghiện Bình Triệu bị đánh nên đã...

Gần 100 cảnh sát hình sự, ma túy, cơ động... cùng cơ quan chức năng kiểm tra căn nhà 4 tầng, phát hiện 95 người cai...

Công an Tiền Giang và lực lượng chức năng đã vận động, đưa hơn 200 học viên quay lại cơ sở cai nghiện ở Châu...