Người đàn ông sau khi điều khiển xe máy nhãn hiệu Air Blade lên giữa cầu Thăng Long (Hà Nội) đã để lại đôi giày và...

Với tấm biển "mặt cầu đang sửa chữa" được lắp đặt ở mỗi đầu cầu cả năm nay, nhưng mặt cầu Thăng Long vẫn...

Đội mũ công trường, đứng trên cầu Thăng Long, camera theo sau, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã hứa: Sẽ tìm...

'Chúng ta có bao nhiêu giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư mà cầu Thăng Long sửa chữa không xong', Bộ trưởng Giao thông nói. 

Từ năm 2009 đến nay, mặt cầu Thăng Long luôn rơi vào tình trạng sửa xong chưa được bao lâu lại hỏng. Tổng cục...