Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã có Quyết định 484-QĐ/TU ngày 26.5 sửa đổi quy định tiêu chuẩn về trình độ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo Quy định 271-QĐ/TU ngày 21.10.2021.

  Tại Quy định 271, tiêu chuẩn trình độ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là "Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên; lý luận chính trị cử nhân hoặc cao cấp; quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên (đối với các chức danh do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý có trình độ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương); trình độ ngoại ngữ, tin học phù hợp".

  Quyết định 484 giữ nguyên tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và trình độ ngoại ngữ, tin học như Quy định 271.

  Riêng tiêu chuẩn về quản lý nhà nước có sửa đổi theo hướng cụ thể hóa với từng đối tượng cho phù hợp hơn. Theo đó, về quản lý nhà nước, với các chức danh do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải đã giữ ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương.

  Với các chức danh cấp trưởng sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước phải đã giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên.

  Với các chức danh cấp phó sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; Phó Bí thư, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phải đã giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương. Trường hợp đặc biệt là cán bộ trẻ có triển vọng cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

  Với các chức danh cấp phó các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước; cấp trưởng, cấp phó các hội đặc thù cấp tỉnh phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương tối thiểu là 5 năm (60 tháng) trở lên và đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính.

   Hà Nội
   82%
   25°C
   Trung Bình
   55 US AQI
   Trung Bình Ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài
   Ho Chi Minh City
   83%
   26°C
   Trung Bình
   76 US AQI
   Trung Bình Ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài

   Cập nhật lúc 03:54:03 03/07/2022(Theo AirVisual)

   Ghi chú: Nhóm nhạy cảm bao gồm trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp.

   NINH TUÂN / baohaiduong.vn

   Nguồn: https://baohaiduong.vn/xay-dung-dang---chinh-quyen/sua-tieu-chuan-trinh-do-can-bo-dien-ban-thuong-vu-tinh-uy-hai-duong-quan-ly-204943