Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh sáng 6/2 nhận quyết định phân công giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Sau khi tái cử Bộ Chính trị, ông Võ Văn Thưởng được phân công nhiệm vụ mới, giữ cương vị Thường trực Ban Bí...

Danh sách 200 ủy viên Trung ương khóa XIII có 120 tái đắc cử và 80 người tham gia lần đầu. Cơ quan có nhiều đại diện...

Sau khi được tín nhiệm tái đắc cử với số phiếu gần như tuyệt đối, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ thẳng...

Đại hội XIII của Đảng thống nhất không sửa đổi Điều lệ Đảng, giao Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét ban...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ngay sau phiên bế mạc Đại hội XIII sáng nay 1/2 đã chủ trì cuộc họp...

Nhiều hãng tin lớn trên thế giới đều xem cuộc chiến chống tham nhũng và chống dịch Covid-19 là những thành tựu quan...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bế mạc sáng nay. 200 ủy viên của Ban Chấp hành Trung ương khóa...

Trong số 200 Ủy viên Trung ương khóa mới, số Ủy viên tái cử là 120 và 60 người tham gia lần đầu.

Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất đã bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa...

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 10 trường hợp đặc biệt gồm 2 người ở cấp Bộ Chính trị và 8 ủy viên là tái...

Trung ương khóa mới bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương...

Hai Ủy viên Trung ương khóa XII là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Phó trưởng ban Ban Kinh tế...

Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung...

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đắc cử Ban Chấp hành Trung ương...

Dưới góc độ thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc gia, Bộ trưởng Công an nói đất nước đang đứng trước 3 thách thức...

Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã làm việc, lập biên bản xử lý nam thanh niên quê Hưng Yên chạy xe tốc độ cao vào khu...

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết Đại...

Xem thêm