Việc bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND Hà Nội được HĐND TP biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín.

Ngày 25/9, HĐND Hà Nội tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn công tác nhân sự cấp cao. Các đại biểu HĐND sẽ bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung - người đang bị tạm giam để điều tra do liên quan vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

Đại biểu HĐND TP cũng sẽ bầu chức danh Chủ tịch UBND Hà Nội. Nhân sự được giới thiệu cho vị trí này là Phó bí thư Thành ủy Chu Ngọc Anh.

Theo Nghị định 08 năm 2016 của Chính phủ về quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND, việc bãi nhiệm chủ tịch UBND cấp tỉnh được HĐND cùng cấp quyết định và phê chuẩn bởi Thủ tướng.

Về điều kiện, HĐND Hà Nội bãi nhiệm thành viên UBND TP trong trường hợp người đó bị kết tội bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án; có hành vi vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao mà chưa đến mức kỷ luật cách chức nhưng cần phải bãi nhiệm.

Việc bãi nhiệm thành viên UBND TP bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín do HĐND Hà Nội quyết định. Kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND TP được thông qua khi có quá nửa tổng số đại biểu hội đồng tán thành.

Sau đó, cơ quan dân cử thành phố ban hành nghị quyết về việc bãi nhiệm thành viên UBND cùng cấp. Kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP được gửi tới Bộ Nội vụ để thẩm định. Sau đó, Bộ Nội vụ gửi tờ trình tới Thủ tướng về kết quả thẩm định.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Nội vụ kèm theo hồ sơ đề nghị của Thường trực HĐND, Thủ tướng xem xét, phê chuẩn kết quả bãi nhiệm.

Sáng 25/9, HĐND TP Hà Nội sẽ bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh minh họa: Sơn Hà.

Sáng 25/9, HĐND TP Hà Nội sẽ bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh minh họa: Sơn Hà.

Đối với quy trình bầu tân Chủ tịch UBND Hà Nội, trước hết, HĐND TP gửi văn bản xin ý kiến để Bộ Nội vụ kiểm tra, báo cáo Thủ tướng về việc bầu Chủ tịch UBND Hà Nội. Sau khi có ý kiến bằng văn bản từ Bộ Nội vụ, Chủ tịch HĐND TP giới thiệu để hội đồng bầu tân Chủ tịch UBND TP.

Chủ tịch UBND TP được bầu trong nhiệm kỳ không nhất thiết là đại biểu HĐND.

Chủ tịch UBND TP trúng cử khi có quá nửa tổng số đại biểu HĐND bỏ phiếu tán thành. Trong trường hợp bầu lần đầu nhưng không được quá nửa tổng số đại biểu tán thành, việc bầu lại hay không do chủ tọa kỳ họp xin ý kiến hội đồng.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày HĐND TP bầu Chủ tịch UBND, thường trực HĐND sẽ gửi hồ sơ kết quả cho Bộ Nội vụ thẩm định, xem xét trình Thủ tướng. Trong thời hạn 7 ngày làm việc sau khi nhận được văn bản thẩm định của Bộ Nội vụ kèm theo hồ sơ đề nghị của Thường trực HĐND TP, Thủ tướng sẽ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND TP.

Trường hợp không phê chuẩn, Thủ tướng trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và yêu cầu HĐND cấp dưới tổ chức bầu lại chức danh không được phê chuẩn.

Hà Nội
69%
23°C
Trung Bình
84 US AQI
Trung Bình Ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài
Ho Chi Minh City
74%
28°C
Trung Bình
52 US AQI
Trung Bình Ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài

Cập nhật lúc 15:30:02 29/10/2020(Theo AirVisual)

Ghi chú: Nhóm nhạy cảm bao gồm trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp.

Sơn Hà / Tri Thức Trực Tuyến

Nguồn: https://zingnews.vn/quy-trinh-bai-nhiem-chuc-chu-tich-ubnd-ha-noi-voi-ong-nguyen-duc-chung-post1133727.html