Nếu bạn đọc đang phân vân về điểm giống và khác nhau giữa sổ hồng hay sổ đỏ, hãy tham khảo bài viết dưới đây.

  Nên hiểu đúng thế nào là sổ đỏ, sổ hồng?

  Hiện nay, các loại giấy chứng nhận được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật nhà ở, pháp luật xây dựng trước ngày 10.12.2009 vẫn có giá trị pháp lý (theo quy định tại Khoản 2 Điều 97 Luật Đất đai 2013) như sau:

  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa màu đỏ).

  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (bìa màu hồng, gọi là sổ hồng cũ).

  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

  Nghị định 88/2009/NĐ-CP đã thống nhất 1 loại mẫu giấy chứng nhận để cấp cho người dân với tên gọi là "giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất". Mẫu giấy giấy chứng nhận mới có màu hồng cánh sen, áp dụng thống nhất trên toàn quốc từ ngày 10.12.2009.

  Sổ đỏ, sổ hồng là cách gọi của người dân dựa theo màu sắc bìa sổ. Về mặt pháp lý, sổ đỏ, sổ hồng đều có giá trị như nhau. Ảnh: LĐO

  Đồng thời, Luật Đất đai 2013 còn quy định các loại giấy chứng nhận được cấp trước ngày 10.12.2009 (sổ đỏ, sổ hồng cũ) không phải đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp có nhu cầu cấp đổi thì được cấp đổi.

  Tóm lại, sổ đỏ, sổ hồng là cách gọi của người dân dựa theo màu sắc của bìa sổ. Về mặt pháp lý, tên gọi pháp lý của sổ đỏ là "giấy chứng nhận quyền sử dụng đất", tên gọi pháp lý của sổ hồng là "giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở" (sổ hồng cũ), "giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" (mẫu sổ hồng mới từ 10.12.2022).

  Giá trị sổ đỏ có hơn giá trị sổ hồng?

  Về mặt pháp lý

  Sổ đỏ, sổ hồng là chứng thư pháp lý để Nhà nước chứng nhận quyền sử dụng sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bìa sổ màu đỏ hay màu hồng, giá trị pháp lý đều như nhau. Không phải sổ đỏ có giá trị cao hơn sổ hồng và ngược lại.

  Về mặt thực tế

  Giá trị của sổ đỏ, sổ hồng phục thuộc vào giá trị của thửa đất, nhà ở, và các tài sản khác. Vì thế, việc mua nhà sổ đỏ, hay nhà có sổ hồng không quan trọng. Quan trọng, sổ đỏ, sổ hồng đó phải là sổ đỏ thật, sổ hồng thật, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

   Hà Nội
   96%
   24°C
   Kém
   129 US AQI
   Kém Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nhóm Nhạy cảm. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài
   Ho Chi Minh City
   87%
   25°C
   Trung Bình
   72 US AQI
   Trung Bình Ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài

   Cập nhật lúc 02:03:03 13/08/2022(Theo AirVisual)

   Ghi chú: Nhóm nhạy cảm bao gồm trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp.

   Minh Huy / laodong.vn

   Nguồn: https://laodong.vn/bat-dong-san/phan-biet-diem-giong-va-khac-nhau-giua-so-do-va-so-hong-1052864.ldo