Ước tính trung bình mỗi nhân viên VietinBank sẽ nhận được khoảng 140 triệu đồng tiền thưởng và phúc lợi, trong đó bao gồm 61,6 triệu cho phần thưởng năm 2018 và 78 triệu cho năm 2019.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank (mã CTG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án trích các quỹ năm 2018.

Cụ thể, lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2018 của VietinBank là 5.053 tỷ đồng, ngân hàng sẽ trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 252,7 tỷ đồng; trích quỹ dự phòng tài chính 505,4 tỷ đồng.

Ngân hàng cũng trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tổng cộng 1.393 tỷ đồng. Trong đó, cán bộ nhân viên VietinBank sẽ được 3 tháng lương bình quân thực hiện, 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (tối đa không quá 3 tháng lương bình quân thực hiện), và 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của cấp cán bộ quản lý. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ sẽ được trả cổ tức toàn bộ bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo quy định hiện hành.

Trước đó, đầu tháng 12, HĐQT VietinBank cũng thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2019.

Theo đó, lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2019 hơn 9.283 tỷ đồng, sau khi trích các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; quỹ dự phòng tài chính, ngân hàng dành hơn 2.142 tỷ đồng cho quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Trong đó, ngân hàng sẽ chia cho nhân viên 2,8 tháng lương bình quân thực hiện, 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch và 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý.

Lợi nhuận năm 2019 còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt sẽ được trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo quy định.

Như vậy, mức chi thưởng và phúc lợi tối đa nhân viên VietinBank có thể nhận được đợt này sẽ tương đương gần 6 tháng lương bình quân tại ngân hàng.

Theo báo cáo tài chính riêng ngân hàng mẹ năm 2019 đã được kiểm toán, mức lương bình quân tháng của nhân viên VietinBank lần lượt đạt 20,52 triệu đồng năm 2018 và 27,87 triệu đồng năm 2019.

Như vậy, ước tính trung bình mỗi nhân viên VietinBank sẽ nhận được khoảng 140 triệu đồng tiền thưởng và phúc lợi, trong đó bao gồm 61,6 triệu cho phần thưởng năm 2018 và 78 triệu cho năm 2019.

Ngoài việc trích quỹ khen thưởng, VietinBank cũng đã thông qua việc trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 5%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức là 18/12/2020. Thời gian thực hiện dự kiến là 21/1/2021.

Hà Nội
87%
26°C
Kém
104 US AQI
Kém Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nhóm Nhạy cảm. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài
Ho Chi Minh City
100%
24°C
Tốt
33 US AQI
Tốt Không ảnh hưởng đến sức khỏe

Cập nhật lúc 06:30:03 20/09/2021(Theo AirVisual)

Ghi chú: Nhóm nhạy cảm bao gồm trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp.

Trần Thúy / BIZLIVE

Nguồn: https://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/ngan-hang/nhan-vien-vietinbank-duoc-thuong-gan-6-thang-luong-3556614.html