Tháng 2 này, lãi suất cao nhất tại ngân hàng VietBank được ghi nhận ở mức là 7%/năm, áp dụng cho tiền gửi online đăng ký tại các kỳ hạn từ 13 đến 36 tháng.

Khảo sát biểu lãi suất Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) trong tháng 2 này nhận thấy có sự điều chỉnh tăng tại đa số kỳ hạn so với đầu tháng trước. Tuy vậy, khung lãi suất tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ vẫn được duy trì dao động trong khoảng từ 3,6%/năm đến 8%/năm, kỳ hạn áp dụng từ 1 tháng đến 36 tháng.

Trong đó, ngân hàng VietBank duy trì lãi suất cho tiền gửi kỳ hạn 1 tháng là 3,6%/năm. Còn tại các kỳ hạn từ 2 tháng đến 5 tháng, khách hàng gửi tiền sẽ được hưởng lãi suất chung không đổi ở mức là 3,7%/năm.

Từ kỳ hạn 6 tháng đến 36 tháng, lãi suất ngân hàng VietBank bắt đầu có sự điều chỉnh tăng. Cụ thể, lãi suất huy động cho kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng tăng đồng loạt 0,2 điểm % cho mỗi kỳ hạn. Theo đó lãi suất tại các kỳ hạn này được niêm yết tương ứng với các mức là 5,8%/năm, 5,9%/năm và 6%/năm.

Tiếp đó, các kỳ hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng được ấn định cùng lãi suất là 6,2%/năm. Trong đó, kỳ hạn 9 tháng và 10 tháng tăng 0,3 điểm %, riêng kỳ hạn 11 tháng tăng 0,2 điểm %.

Đáng chú ý tại kỳ hạn phổ biến là 12 tháng, ngân hàng VietBank quy định lãi suất hiện là 6,5%/năm, tương ứng tăng 0,3 điểm %.

Giống như nhiều tháng trước đây, tại kỳ hạn 13 tháng, lãi suất tiền gửi dùng để tham chiếu lãi suất cho khoản vay được VietBank duy trì ở mức 8%/năm. Trường hợp các khoản tiết kiệm đến hạn tái tục tại kỳ hạn 13 tháng sẽ được nhận cùng mức với lãi suất tại kỳ hạn 12 tháng, hiện là 6,5%/năm.

Đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn dài từ 15 tháng - 36 tháng, VietBank tiếp tục điều chỉnh tăng 0,3 điểm % mỗi kỳ hạn lên áp dụng lãi suất ở mức là 6,9%/năm.

Bên cạnh phương thức trả lãi vào cuối kỳ, ngân hàng VietBank còn triển khai thêm những phương thức lĩnh lãi khác với các khung lãi suất tương đối cạnh tranh. Cụ thể trong đó: trả lãi hàng quý (5,76% - 6,67%/năm), trả lãi hàng tháng (3,68% - 6,63%/năm), trả lãi trước (3,58% - 6,35%/năm).

Lãi suất ngân hàng VietBank niêm yết tại quầy tháng 2/2022:

Nguồn: VietBank.

Nguồn: VietBank.

Tương tự như tiết kiệm tại quầy, lãi suất tiền gửi online trong tháng này cũng được ngân hàng VietBank tăng tại đa số kỳ hạn so với trước và vẫn nằm trong khoảng từ 3,9%/năm đến 7%/năm dành cho các kỳ hạn gửi từ 1 tháng đến 36 tháng.

Khách hàng khi gửi tiền trực tuyến sẽ được nhận lãi suất cao hơn 0,1 - 0,4 điểm % so với lãi suất niêm yết tại quầy ở cùng kỳ hạn gửi.

Vậy ghi nhận, lãi suất cao nhất tại ngân hàng VietBank trong tháng 2 này được ghi nhận ở mức là 7%/năm và được áp dụng cho tiền gửi online đăng ký tại các kỳ hạn từ 13 đến 36 tháng.

Biểu lãi suất tiền gửi online ngân hàng VietBank mới nhất tháng 2/2022:

Nguồn: VietBank.

Nguồn: VietBank.

Hà Nội
82%
25°C
Trung Bình
55 US AQI
Trung Bình Ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài
Ho Chi Minh City
83%
26°C
Trung Bình
65 US AQI
Trung Bình Ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài

Cập nhật lúc 02:51:02 03/07/2022(Theo AirVisual)

Ghi chú: Nhóm nhạy cảm bao gồm trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp.

Quỳnh Hương / Doanh Nghiệp Niêm Yết

Nguồn: https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/lai-suat-ngan-hang-vietbank-tang-tai-da-so-ky-han-trong-thang-2-2022-42202210217444815.htm