Dựa trên dữ liệu từ kính thiên văn Spitzer của NASA, một nhóm nghiên cứu đã tìm thấy hà.nh tinh không có khí quyển đầu tiên. Đó là LHS 3844b.


      Trung Dũng / news.zing.vn