Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề nghị Sở Công Thương Hà Nội và các đơn vị bưu chính viễn thông đăng ký cho nhân viên được phép vận chuyển hàng hóa thiết yếu, bưu phẩm, bưu chính bằng xe môtô hai bánh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND.

Hà Nội lập danh sách nhân viên

Theo đó, Sở Công Thương Hà Nội tổng hợp danh sách nhân viên giao hàng bằng xe môtô hai bánh cho các siêu thị trên địa bàn thành phố có nhu cầu hoạt động; các đơn vị bưu chính tổng hợp danh sách nhân viên giao nhận bưu kiện (bưu tá) thuộc quyền quản lý có nhu cầu hoạt động trên địa bàn, bao gồm: Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại di động, biển số xe, địa bàn hoạt động.

Hà Nội lập danh sách nhân viên

Các đơn vị đăng ký cho nhân viên được phép hoạt động phải quản lý và giám sát công tác phòng dịch của đội ngũ nhân viên và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các trường hợp lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.

Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội - ông Vũ Văn Viện, căn cứ vào danh sách đề nghị của các cơ quan, đơn vị nêu trên, Sở sẽ thực hiện xác nhận thông tin phương tiện được phép hoạt động (online) cho nhân viên vận chuyển qua số điện thoại bằng hình thức tin nhắn.

Ví dụ: SoGTVTHanoi xác nhận ông Nguyễn Văn A được Công ty B đăng ký vận chuyển hàng hóa thiết yếu tại địa bàn quận, huyện, thị xã C bằng xe môtô hai bánh BKS số 29A – 123...

Sau khi nhận được tin nhắn thông báo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, nhân viên vận chuyển chụp ảnh màn hình tin nhắn và xuất trình khi các lực lượng chức năng kiểm tra yêu cầu.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đề nghị Sở Công Thương Hà Nội và các đơn vị bưu chính chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, bảo đảm độ chính xác của các thông tin đăng ký và chịu trách nhiệm kiểm tra các biện pháp phòng, chống dịch đối với nhân viên giao hàng theo danh sách đã đề nghị.

Hà Nội
63%
31°C
Trung Bình
70 US AQI
Trung Bình Ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài
Ho Chi Minh City
70%
30°C
Trung Bình
63 US AQI
Trung Bình Ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài

Cập nhật lúc 14:00:04 26/09/2021(Theo AirVisual)

Ghi chú: Nhóm nhạy cảm bao gồm trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp.

Minh Hạnh / Lao Động

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/ha-noi-lap-danh-sach-nhan-vien-shipper-duoc-phep-hoat-dong-934369.ldo