Nếu như năm 2017, người lao động nhận thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất là 50.000 đồng thì mức thưởng Tết Nguyên đán 2018 thấp nhất chỉ 20.000 đồng. Đây là mức thưởng một doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc dành cho nhân viên của mình.

  Theo Cục Quan hệ lao động và tiền lương (Bộ Lao động – Thương binh và xã hội), tính đến ngày 17/1, có 26.829 doanh nghiệp trên 63 tỉnh, thành gửi báo cáo lương, thưởng năm 2018. Trong đó, có 18.015 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng tết Dương lịch và 25.174 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng tết Nguyên đán.

  Giật mình mức thưởng Tết Nguyên đán 2018 thấp nhất nước, chỉ mua nổi hộp tăm
  Nếu như năm 2017, người lao động nhận thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất là 50.000 đồng thì mức thưởng Tết Nguyên đán 2018 thấp nhất chỉ 20.000 đồng.

  Mức trung bình tiền thưởng tết Nguyên đán năm nay được các doanh nghiệp thưởng cho người lao động tăng 13 % so với năm trước, trung bình là 1 tháng lương (khoảng 5,5 triệu đồng/người).

  Tính theo các loại hình doanh nghiệp, mức thưởng cao nhất thuộc về các công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, với 6,2 triệu đồng/người (thấp hơn năm ngoái 1,2 triệu đồng/người).

  Tiếp theo là khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng bình quân 5,68 triệu đồng/người, tăng 16 % so với năm 2017 (4,9 triệu đồng/người).

  Mức thấp nhất 5 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp dân doanh và công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

  Người có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là hơn 855 triệu đồng, thuộc một doanh nghiệp dân doanh ở TP.HCM (trong khi đó năm 2017 cũng tại một doanh nghiệp dân doanh ở TP.HCM thưởng cao nhất là 1 tỷ đồng). Người hưởng mức thưởng thấp nhất chỉ 20.000 đồng, tại một doanh nghiệp dân doanh ở tỉnh Vĩnh Phúc (năm trước là 50.000 đồng/người).

  Tuy nhiên, Cục Quan hệ lao động và tiền lương cho biết, hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng cuối năm. Theo quy định tại Bộ Luật lao động, tiền thưởng cuối năm cho người lao động do doanh nghiệp quyết định căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc và quy chế thưởng của doanh nghiệp, không phải là khoản tiền mà doanh nghiệp bắt buộc phải trả cho người lao động.

  Ngoài ra, cũng theo Cục Quan hệ lao động và tiền lương, tính chung tiền lương bình quân năm 2017 của người lao động trong cả nước là 6,6 triệu đồng/tháng, tăng gần 540.000 đồng so với năm trước. Trong đó, mức lương trung bình cao nhất là 7,9 triệu đồng, thuộc về công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ.

  Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước ước thực hiện năm 2017 là hơn 7,3 triệu đồng/tháng. Doanh nghiệp dân doanh ước thực hiện năm 2017 là hơn 5,6 triệu đồng/tháng và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gần 6,8 triệu đồng/tháng.

   Minh Thư / infonet.vn