Một video ngắn ghi lại hình cậu bé Việt Nam cố gắng bảo vệ chú vịt sắp bị giết thịt đã được đăng tải trên báo Anh.

BTV / Saostar.vn