Thông tư về quy chế đào tạo trình độ đại học do Bộ GD&ĐT ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 3/5.

Quy chế đào tạo trình độ đại học được ban hành kèm thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021, nêu rõ các cơ sở đào tạo được tổ chức lớp học trực tuyến khi đáp ứng quy định hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức đào tạo qua mạng; có các giải pháp bảo đảm chất lượng và minh chứng về chất lượng tổ chức lớp học trực tuyến không thấp hơn chất lượng lớp học trực tiếp.

Bộ GD&ĐT cho phép dạy trực tuyến 30% chương trình đào tạo đại học.

Bộ GD&ĐT cho phép dạy trực tuyến 30% chương trình đào tạo đại học.

Đối với đào tạo theo hình thức chính quy và vừa làm vừa học, tối đa 30% tổng khối lượng của chương trình đào tạo được thực hiện bằng lớp học trực tuyến.

Trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh phức tạp và các trường hợp bất khả kháng khác, cơ sở đào tạo thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Đối với việc đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp, Bộ GD&ĐT quy định với mỗi học phần, sinh viên được đánh giá qua tối thiểu hai điểm thành phần. Các học phần có khối lượng nhỏ hơn 2 tín chỉ có thể chỉ có một điểm đánh giá. Điểm thành phần được đánh giá theo thang điểm 10.

Quy chế nêu rõ hình thức đánh giá trực tuyến được áp dụng khi đảm bảo trung thực, công bằng và khách quan như đánh giá trực tiếp, đồng thời đóng góp không quá 50% trọng số điểm học phần.

Riêng việc tổ chức bảo vệ và đánh giá đồ án, khóa luận được thực hiện trực tuyến với trọng số cao hơn khi đáp ứng thêm các điều kiện sau: Việc đánh giá được thực hiện thông qua một hội đồng chuyên môn gồm ít nhất 3 thành viên; hình thức bảo vệ và đánh giá trực tuyến được sự đồng thuận của các thành viên hội đồng và người học; diễn biến của buổi bảo vệ trực tuyến được ghi hình, ghi âm đầy đủ và lưu trữ.

Nếu sinh viên vắng mặt trong buổi thi, đánh giá không có lý do chính đáng sẽ phải nhận điểm 0. Sinh viên vắng mặt có lý do chính đáng được dự thi, đánh giá ở một đợt khác và được tính điểm lần đầu.

Hà Nội
55%
32°C
Tốt
35 US AQI
Tốt Không ảnh hưởng đến sức khỏe
Ho Chi Minh City
74%
30°C
Tốt
25 US AQI
Tốt Không ảnh hưởng đến sức khỏe

Cập nhật lúc 12:25:02 27/07/2021(Theo AirVisual)

Ghi chú: Nhóm nhạy cảm bao gồm trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp.

Minh Thúy / Tri Thức Trực Tuyến

Nguồn: https://zingnews.vn/bo-gd-dt-cho-phep-day-truc-tuyen-30-chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-post1202323.html