Theo gia đình, bé Huy có thể đọc được nhiều chữ phức tạp, cũng như đọc rành mạch một câu dài không vấp.


    PV / Lao Động