Trưởng ban Nội Chính Trung ương đề cập nhiều nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó có việc tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Ban Bí thư về vụ án Hồ Duy Hải.

Nội dung này được Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề cập khi phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, diễn ra ngày 3/7.

Đề cập đến những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh việc khẩn trương chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ tốt phiên họp 18 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Ngoài ra, ông Trạc yêu cầu các đơn vị cần phải bám các vụ án, vụ việc để kịp thời tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc theo kế hoạch của Ban chỉ đạo; phối hợp tổng kết, rút kinh nghiệm qua xử lý một số vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp và tiếp tục lựa chọn một số vụ án đưa vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, xử lý.

Ban Nội chính Trung ương sẽ tập trung nghiên cứu, tham mưu Ban Bí thư về vụ án Hồ Duy Hải. Ảnh đồ họa: Như Ý.

Ban Nội chính Trung ương sẽ tập trung nghiên cứu, tham mưu Ban Bí thư về vụ án Hồ Duy Hải. Ảnh đồ họa: Như Ý.

Đặc biệt, Trưởng ban Nội chính Trung ương yêu cầu tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Ban Bí thư về vụ án Hồ Duy Hải; tham mưu Ban Bí thư chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, gây mất an ninh trật tự ở trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Tại cuộc họp, ông Trạc cũng yêu cầu Ban Nội chính Trung ương tiếp tục nâng cao công tác nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất về một số vấn đề lớn trong các dự án luật, đề án, văn bản quan trọng về nội chính và phòng chống tham nhũng, tham gia về ông tác cán bộ, nhất là nhân sự Đại hội Đảng các cấp theo thẩm quyền.

Trước đó, nhấn mạnh về các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Trưởng ban Nội chính Trung ương nhận định dù chịu tác động của dịch Covid-19, khối lượng công việc rất lớn, với sự nỗ lực, Ban Nội chính Trung ương đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm.

Trong đó, Ban Nội chính Trung ương đã chủ động xây dựng, tích cực tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 vcủa Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Công tác tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc xử lỷ các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo ngày càng bài bản, đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn. Đặc biệt đã tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản, đánh giá tài liệu, chứng cứ; tham mưu về chủ trương, đường lối xử lý nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, có quan điểm khác nhau; tham mưu quan điểm xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế xảy ra trước đây…

Việc này góp phần đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật nhiều vụ án theo yêu cầu, kế hoạch của Ban chỉ đạo, Thường trực ban chỉ đạo.

Công tác nghiên cứu, thẩm định và đề xuất về xây dựng pháp luật, về công tác cán bộ cũng được ông Trạc đánh giá có nhiều cố gắng và chất lượng ngày càng cao…

Hà Nội
63%
34°C
Trung Bình
63 US AQI
Trung Bình Ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài
Ho Chi Minh City
66%
31°C
Trung Bình
67 US AQI
Trung Bình Ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài

Cập nhật lúc 16:40:03 03/08/2021(Theo AirVisual)

Ghi chú: Nhóm nhạy cảm bao gồm trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp.

Hoài Vũ / Tri Thức Trực Tuyến

Nguồn: https://zingnews.vn/ban-noi-chinh-trung-uong-tham-muu-cho-ban-bi-thu-vu-ho-duy-hai-post1102457.html