Kỳ lạ: Gia đình 14 người, ai cũng có 6 ngón tay và 6 ngón chân

Kỳ lạ: Gia đình 14 người, ai cũng có 6 ngón tay và 6 ngón chân

Minh Kiên (Ảnh: Discovery / Barcroft Productions) (Tin nhanh Online)

Xem thêm