Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công ty Bảo hiểm PVI đạt tổng doanh thu 4.874 tỉ đồng, hoàn thành 55,2% kế hoạch năm, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm 2018.

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, lãnh đạo Bảo hiểm PVI cho biết hoạt động kinh doanh nửa đầu năm khởi sắc với tổng doanh thu đạt hơn 4.874 tỉ đồng. Trong đó, khu vực miền Bắc đóng góp doanh thu 741 tỉ đồng, hoàn thành 95,9% kế hoạch 6 tháng; khu vực miền Trung đạt doanh thu 208 tỉ đồng, và khu vực miền Nam đóng góp hơn 1.260 tỉ đồng.

Tổng giám đốc PVI Bùi Vạn Thuận phát biểu kết luận hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

Tổng giám đốc PVI Bùi Vạn Thuận phát biểu kết luận hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

Lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm 6 tháng qua đã vượt kế hoạch 23,5% và hoàn thành 73,8% kế hoạch năm cả năm; lợi nhuận đầu tư khác vượt kế hoạch 32% và bằng 77,8% kế hoạch năm. Tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Công ty Mẹ đều hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng với tỷ lệ lần lượt là 144% và 187,1%.

Theo kế hoạch năm 2019, Bảo hiểm PVI đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 9.000 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 450 tỉ đồng.

Tổng doanh thu của Bảo hiểm PVI qua các năm

Tổng doanh thu của Bảo hiểm PVI qua các năm

Trong 6 tháng cuối năm 2019, lãnh đạo PVI cho biết ngoài việc đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cả năm thì công ty tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, bền vững, giữ vững khách hàng truyền thống bằng việc xây dựng chương trình tư vấn, cung cấp dịch vụ bảo hiểm an toàn và hiệu quả nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thống kê mới nhất của Bộ Tài chính cho thấy, ước thực hiện 7 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị tài sản bảo hiểm 428,3 nghìn tỉ đồng, tăng 23,9% so cùng kỳ năm 2018.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 347,8 nghìn tỉ đồng, tăng 22,4%. Đến thời điểm hiện tại, tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 91,9 nghìn tỉ đồng, tăng 24,8%.

Trong 7 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm của toàn thị trường ước đạt 85,7 nghìn tỉ đồng, tăng 20,8%; Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 22 nghìn tỉ đồng, tăng 17,9% so cùng kỳ năm 2018.


Theo Vân Anh / Kinh tế môi trường